Pravidla lovu sumců na Sumčáku

Pravidla lovu sumců:

Každý lovec je povinen seznámit se před zahájením lovu s tímto řádem a bezpodmínečně jej dodržovat. Při vstupu do areálu jezera se každý dobrovolně podvoluje tomuto řádu. K lovu není potřeba svazová povolenka k lovu ryb. Před příjezdem a před odjezdem je nutné zkontaktovat správce. Loví se stylem „chyť a pusť“ nonstop na max. 3 pruty, z čehož maximálně 2 pruty mohou být sumcové. (doplňkový prut lze využít na lov štik, candátů, okounů, kaprů, či na feeder). Při lovu na feeder je zakázáno používat ulovené ryby jako nástražky. Pokud nebudete toto nařízení respektovat a rybářská stráž odhalí váš přestupek, budete z areálu vykázáni a do budoucna se k nám již nepoodíváte. Děláme to z ochrany našich ryb, v jezeře žijí nádherní, obrovští okouni, které potřebujeme chránit. Prosíme proto o respektování tohoto pravidla. Během dne lze na doplňkový prut vláčet dravce, aniž byste museli stahovat sumcové pruty, pokud zabezpečíte na břehu osobu, která v případě záběru je schopná s pruty manipulovat. To samé platí, pokud půjdete během dne lovit z lodi. Pokud zodpovědnou osobu, která je přítomná u prutů na břehu nemáte a chcete jít vláčet, či lovit z lodi, je potřeba sumcové pruty z vody vytáhnout. V případě vysokých teplot v letních měsících je vláčka zakázána a je zakázáno vytahovat ryby na břeh. Veškerá manipulace včetně focení musí probíhat ve vodě. (aktuální info vám sdělí správce při příjezdu). Vláčka + vertical povolen od: 1.10. – 15.6.

Minimální výbava pro lov ze břehu:

  • sumcový prut 300g
  • kmenová šňůra (nikoliv vlasce) min. 0,60mm na 70+ kg
  • návazcovka na 100 kg / fluorocarbon min 1,2mm
  • pevnostní sumcové háky, např. Owner, Gamakatsu..jediná povolená montáž: jednohák (min 6/0) + trojhák (1/0)
  • obratlíky a karabiny na 100 kg

Při záběru je lovec povinen dostat rybu co nejrychleji z vody a nepovolovat brzdu v blízkosti překážek kvůli nebezpečí úniku ryby do vázky a její případné smrti. Při focení je lovec povinen mít pod rybou plachtu, která je k dispozici na revíru a kbelík na polévání. Plachtu je třeba mít nataženou přímo k vodě, aby ryba nemohla být ani kousek tažena po volné zemi. Pokud na ní pokládáte rybu – musí být mokrá!! Při zvedání sumce je třeba dbát maximální opatrnosti a !!NEBRAT SUMCE POD BŘICHEM!!. Zvedání kolmo je zakázáno. Ryba musí být vrácena do pěti minut zpět vodě. V případě vytažení poraněné ryby (krvácení) není focení dovoleno a je potřeba položit ji ihned zpět do vody, kvůli zastavení krvácení a další postup konzultovat se správcem. V teplých měsících platí zákaz vyndavání ryb z vody a zákaz vláčení (aktuální info u správce) Používání rybářských přístřešků (bivaků) je povoleno. Rozdělání ohně je povoleno pouze na vyznačených místech na grilech. Přísný zákaz rozdělání ohně na volné zemi. Vnazení, zavážení a zdolávání úlovku pomocí lodě je povoleno. Přímý lov z lodi také. Povolujeme použití elektrických motorů. V případě volné vodní plochy lze lovit sumce i trollingem. Vláčka je povolena v chladných měsících (vybavení na vláčku je nutné zkonzultovat se správcem). Na všech lovných místech platí zásada čistého prostředí, odpadky a nedopalky patří do sběrných nádob, nikoliv za sebe do lesa. !! Po opuštění lovných míst se musí nacházet toto lovné místo ve stavu, v jakém bylo při příchodu. Bordel a nedopalky od cigaret na zemi nebudou tolerovány !!! U příjezdové brány je k dispozici kontejner na odpadky, prosíme o jejich umístění do této nádoby při vašem odjezdu. Zákaz prořezávání okolních porostů!! Případné návštěvy na revíru je nutné předem ohlásit správci. Používání bójek je povoleno. Koupáni je povoleno na vlastní nebezpečí a pouze návštěvníkům našeho areálu. Pro ostatní je koupání přísně zakázáno. Je domluvena součinnost s policií ČR, tudíž pokud spatříte kohokoliv, kdo není naším návštěvníkem a chce se koupat, ihned kontaktujte policii, která přestupek neprodleně vyřeší. Vláčka + Vertikální lov sumců je povolen – pouze v chladných měsících (1.10.-15.6.) Přísný zákaz vábení. Při vysokých teplotách v letních dnech platí přísný zákaz vyndavání ryb z vody. Veškerá manipulace pouze ve vodě.

Provozovatel nenese odpovědnost za škody na zdraví návštěvníků areálu, které si způsobili vlastní neopatrností, přeceněním svých schopností, fyzických možností, či porušením tohoto řádu. Provozovatel ze stejných důvodů neodpovídá ani za případnou smrt návštěvníka areálu. Každý návštěvník areálu zodpovídá za své vlastní věci. Ty je povinen zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k jejich zcizení, či poškození, včetně předmětů uložených, či odložených v zaparkovaných vozidlech.

Při jakémkoliv porušení pravidel bude návštěvník vykázán z areálu bez jakékoliv náhrady, se zákazem každého budoucího lovu na této lokalitě.

Příjezd na Sumčák: po 15:00 –  volejte, prosím, správce: Tomáš Kratochvíl +420 777 589 967

Odjezd ze Sumčáku: do 15:00 – volejte, prosím, správce: Tomáš Kratochvíl +420 777 589 967

Doprovod: děti, mládež do 15ti let, manželky, milenky, kamarádky, přítelkyně – zdarma

Pánský doprovod: není možný (je to všechno o lidech, byly tendence skládat se na povolenky, takže jsme na to museli zareagovat)

 

Lovná místa

Lovná místa 1 – 4 s chatkou:

určena min. pro 2 lovící osoby – spaní v chatce (zateplená, odhlučněná, elektřina – solární panely – !!určené pouze k dobíjení drobné elektroniky a svícení!! – max příkon 300w, spaní pro 4 os + možnost přistýlky.

Vnitřní vybavení: 4 postele (lůžkoviny vlastní) vařič, topení pb (2 kg pb vlastní), chladící gastrobox – nutné dokoupit led, příp. mraženou zeleninu atp. v nejbližším obchodě, příp. na pumpě.

Lovné místo VIP: určeno min. pro 1 lovící osobu, spaní v bivaku . Na toto lovné místo lze přijet s vaším karavanem, či obytným vozem. Platba k ceně povolenky + 500,- /os./noc (platba majiteli pozemku). Děti, ženy – zdarma

Rybářská stráž – Správci revíru

Rybářská stráž se při kontrole prokáže průkazem rybářské stráže revíru Sumčák. Prosíme o vaši maximální součinnost, rybářská stráž jsou zkušení rybáři, kteří tu nejsou od toho, aby vás buzerovali, ale aby chránili naše ryby a pomohli vám s případnými problémy.

Tomáš Kratochvíl

Tomáš Kratochvíl

správce revíru

+420 602 215 693

Tomáš Rakovec

Tomáš Rakovec

vedoucí rybářské stráže

+420 603 784 851

Patrik Bako

Patrik Bako

rybářská stráž

+420 776 062 840

Petr Novotný

Petr Novotný

rybářská stráž

+420 737 194 479

Roman Kupka

Roman Kupka

rybářská stráž

+420 721 374 542

David Samek

David Samek

rybářská stráž

+420 720 408 080

Pin It on Pinterest

Share This